Inga widgetar hittades i sidofältet!

Jag hade möjligheten att intervjua elevkårens ordförande Felix von Baumgarten och vice ordförande Philip Versteegh. Denna terminen har elevkåren hållit i MR-veckan, haft ett rekordantal av kommittéer samt engagemang inom kommittéerna. De har även haft en bra kontakt och dialog med lärare på skolan. Under intervjun fick jag lära mig allt om kårens jobb, vad framtida sökande ska tänka på samt planer för kommande termin.

Vad innebär det att vara en del av elevkåren?

“Det innebär att vara en del av den beslutsfattande processen i skolan, och att ta ett extra stort ansvar gentemot våra klasskamrater. Jobbet inom kåren är inte centraliserat vilket även innebär att alla har ett ansvar och hjälps åt.“ – Felix

“Att vilja göra en positiv förändring i skolan är viktigt. Det innebär att man använder allt sitt engagemang och sin tid  till att försöka få eleverna att trivas bra i skolan. Det här året har varit lite tråkigt då allt det roliga vi hade planerat inte har kunnat genomföras.” – Philip

Varför valde ni att söka till kåren?

“Jag var en del av elevrådet när jag gick i högstadiet. Jag tyckte att det var jätteroligt att engagera mig så jag har nog alltid haft ett intresse för detta. I ettan ansökte jag, och kom med, i kåren. Det var då jag förstod att det såg annorlunda ut på gymnasiet. Det som är roligt är att vi får en möjlighet att verkligen påverka och bestämma det som sker i skolan.” – Felix

“Min väg såg lite annorlunda ut.  I ettan hade jag inga planer att gå med i kåren. Däremot började jag intervjua folk i skolan och inledde därmed ett samarbete genom kåren. På grund av detta fick jag en fot in i kåren och valde sedan att engagera mig ännu mer i deras arbete. Jag tycker också att det är väldigt roligt att vara med och påverka skolan.” – Philip

Finns det något som gör det extra roligt att jobba för kåren just på vår skola?

“Jag tycker att det är roligt att det finns ett stort elevengagemang. Det är flera som vill vara med och skapa sällskap och delta i skolaktiviteter. När man gör något som eleverna uppskattar får man mycket positiv respons.” – Philip

Ni sökte till elevkåren som grupp. Upplever ni att samarbetet fungerar bra?

“Jag och Felix har ofta olika åsikter. Det är det som är så skönt med att ha ledamöten . Där röstar vi och då har ett beslut tagits fram demokratiskt.” – Philip

Vad kan man förvänta sig av elevkåren nästa läsår?

“Vi har många idéer och planer som vi vill genomföra. Det är i dagsläget svårt att veta om vi kommer kunna genomföra allt. Vi får se hur situationen ser ut. Vi har pratat med andra skolor angående fotbollsmatcher. Vi försöker även hitta lösningar kring aula samlingar.” – Philip

Vad tror ni om studenten?

“Elevkåren är väldigt engagerade i studenten. Vi har en plan om studenten. Däremot har vi försökt avvakta innan vi tar några beslut då vi inte vet hur situationen kommer se ut.” – Felix

När kommer skoltröjorna?

“Planen är att de ska levereras efter jullovet.” – Felix

Vad tycker ni om processen för att söka in till kåren? Har ni planer på att ändra den?

“Ansökningen i aulan ger oss en bild om den sökande kan stå framför en publik. Vår ansökningsprocess visar om den sökande vågar föra fram sina åsikter. Det ger den sökande en möjlighet att förmedla sina idéer. Det är även bra att bara de i aulan får rösta istället för att ansökningen ska baserar på att dem som har “flest vänner” kommer få en plats. Vi vill ha en så stor mångfald i kåren som möjligt. Vi vill ha olika människor som är bra på olika saker.” – Philip

“Ansökningsprocessen är också väldigt rolig! Precis som Philip säger är det viktigt att man ska våga stå på scen. Självklart tar vi besluten med flera faktorer i åtanke då vi fokuserar på helheten.” – Felix

Har ni några tips till de som vill söka till kåren nästa år?

“Till att börja med kan du engagera dig även om du inte är med i kåren. Kom till antingen mig eller Felix och dela med dig av dina tankar och idéer. Visa att du vill vara med! Både jag och Felix tycker att det är viktigt att alla som vill engagera sig verkligen får plats till att göra just det.” – Philip

“Våga! Många av de som kom med i år hade vi ingen tidigare relation till. Ansökningen handlar framförallt om att framföra det du vill och vad du tycker.” – Felix

Tack Felix och Philip!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *