Inga widgetar hittades i sidofältet!

Skriva för Rydbergaren

Att börja skriva för skoltidningen är enkelt. Vi på Rydbergaren strävar efter att vara en inkluderande skoltidning där alla har en röst och alla får vara med och påverka.

Riktlinjer vid skrivande

Artiklar publicerade under Rydbergaren är förpliktigade att följa ett antal riktlinjer. Artikelförfattaren åtager sig att aldrig publicera material som kan anses vara kränkande samt att alltid redovisa varifrån materialet, inkluderande men inte begränsat till fakta, ideér och bilder, kommer.

För att sammanfatta detta:

Artiklarna får ej vara kränkande.

Om någon annan än artikelförfattaren står bakom fakta, ideér och bilder ska denna person ges ett erkännande.

Creative Commons

Punkt två angår framförallt bildhänvisning av bilder under CC-licens (Creative Commons). I denna video förklaras det ytterligare hur du använder och hänvisar bilder under CC-licensen.

“Criticism is something we can avoid easily by saying nothing, doing nothing, and being nothing.”
– Aristotle