Inga widgetar hittades i sidofältet!

BARNKONVENTIONEN: Artikel 28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

FN:s konvention om barnets rättigheter, oftare kallad Barnkonventionen, bestämmer i dess 28:e artikel ovanstående: alla barn har rätt till en utbildning. Trots detta står miljontals barn runtom i världen utanför sitt lands skolsystem. 

Detta är fallet på Haiti, där över en halv miljon barn inte går i skolan enligt UNICEF, (UNICEF, 2021). Detta beror främst på att 80% av alla skolor drivs utanför den offentliga sektorn. Kostnaden för privatskolor är för hög för många familjer, men Haitis statliga skolor saknar både resurser och tillräckligt med platser för alla elever. Även en statlig skola kan vara en ekonomisk utmaning för en familj, på grund av kostnaden för böcker, skoluniformer och transport enligt Dora Nemere, som hjälpt till att driva grundskolan Ecole Nouvelle Lac Azuei på Haiti sedan 2015.  

Situationen kring utbildning på Haiti har även kompliceras av de naturkatastrofer som drabbat landet med jämna mellanrum. Tusentals haitier har på grund av dessa lämnats utan hem och stått inför det omöjliga valet mellan att betala för sina barns skolgång eller för återuppbyggnaden av sina hus. Landets instabila politiska situation har vidare förvärrat utbildningssystemets problem, då regeringen i praktiken saknar tillsyn till att eleverna faktiskt kommer till skolan. 

På grund av dessa omständigheter har många äldre barn inte fått möjligheten att fullborda en grundskoleutbildning. Ecole Nouvelle Lac Azuei och Dora Nemere arbetar därför för att ge dessa barn och unga vuxna möjligheten att fullfölja denna utbildning gratis genom fyra års skolgång och ett statligt prov för ett certifikat som påvisar grundskoleexamen. 

Genom detta initiativ har hundratals barn på Haiti fullföljt en grundskoleutbildning, vilket öppnar dörrar till vidare utbildning för dessa barn. Långt ifrån alla barn i världen har tillgång till utbildning, men för varje enskilt barn som ges möjligheten kommer vi lite närmare att nå detta mål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *