Inga widgetar hittades i sidofältet!

Idag är det den 2 December och Rydbergaren firar att för 257 år sedan idag antogs tryckfrihetsförordningen. 

Tryckfrihetsförordningen blev en grundpelare för yttrandefriheten och gav medborgarna möjlighet att uttrycka sina åsikter och idéer öppet. Genom att tillhandahålla denna viktiga plattform för informationsutbyte skapades en stark grund för ett demokratiskt och öppet samhälle. 

Idag reflekterar redaktionen på Rydbergaren över vad Cydenhius sa i riksdagen 2 och ett halvt sekel sedan: 

”Det behöfwer intet bewis att en billig skrif- och Tryckfrihet är en af de fastaste grundpelare, som ett fritt Regimente kan äga bestånd uppå: ty annars kunna Ständer aldrig äga erforderlig kundskap, att stifta goda Lagar; Lagskipare ingen Controll att följa dem i sina Ämbeten, och lydande föga kundskap om Lagens fordringar, Ämbetsmanna magtens gräntsor och sina egna skyldigheter: Lärdom och wett kufwas, grofhet i tanckesätt, tal och seder winna burskap och ett fasande mörcker följa innan några År, öfwer hela wår frihets himmel.”

Skyddet av tryckfriheten är grundläggande för att säkra en blomstrande demokrati och fri samhällsdebatt. Genom att garantera journalistiskt oberoende och skydda mot censur skapar vi en miljö där sanningen kan avslöjas och olika åsikter kan trivas. Att värna om tryckfriheten är att stå upp för det mest kraftfulla verktyget för att upprätthålla öppenhet, ansvarsskyldighet och folkets rätt till information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *