Inga widgetar hittades i sidofältet!

Det verkade som en omöjlighet för Olivia Trygg. Hennes pappa kunde ju inte vara alkoholist. “En alkoholist var ju någon som bodde på parkbänken” minns Olivia att hon tänkte när hon vid åtta års ålder upplevde en plötslig förändring i pappans beteenden. Men allt eftersom tiden gick förstod Olivia och hennes familj att pappa Trygg verkligen led av alkoholism. Olivias uppväxt var till följd av det inte en dans på rosor, och speciellt svårt kunde det vara i juletider. Sillen och pepparkakorna bjöd traditionsenligt till tillfällen att konsumera alkohol och den vita julen var svår att åstadkomma. I intervju med VRGDT berättar tidigare VRGD-eleven Olivia Trygg om hur hennes egna erfarenheter lett till skapandet av stiftelsen Trygga Barnen, och om det i december månad aktuella evenemanget Trygg jul.

Olivia märkte tidigt att hennes pappa inte betedde sig som alla andra vuxna på festen eller middagen. Hennes annars så roliga pappa kunde vara både hånfull och sarkastisk. Det var svårt att identifiera alkoholen som anledningen till beteendet. “Alla [vuxna] drack ju liksom” säger Olivia. Men när faderns alkoholkonsumtion blev till en del av vardagen och återkom allt oftare blev familjen i högsta grad påverkade. Olivia utvecklade snabbt vad hon själv kallar ett kontrollbehov. För att pappan inte skulle dricka för mycket kunde hon bland annat tömma och gömma spritflaskorna. Hennes  självförtroende försämrades också i takt med att hon råkade i skottlinjen för faderns sårande kommentarer.

Olivia Tryggs berättelse är inte unik. Vart femte barn uppskattas leva i en familj där alkoholen tar för stor plats (Folkhälsomyndigheten 2008), något Olivia också fick bekräftat då hon under en håltimme i HB öppnade upp sig om familjens problem för en kompis. Till hennes förvåning hade kompisen liknande problem. Olivia beskriver hur hon kände sig extremt frustrerad när hon insåg att majoriteten av alkoholism försigår i vardagsrummet, snarare än på parkbänken, som hon tidigare trott.

När pappan dog för fyra år sedan, startade Olivia tillsammans med sin familj den icke vinstdrivande stiftelsen Trygga Barnen. Stiftelsen verkar för att barn och unga inte ska behöva uppleva vad Olivia gjorde. Förutom egna aktiviteter (listade längst ned) hjälper Trygga Barnen till med kontakt med exempelvis terapeuter och socialtjänst. Olivia Trygg tror att det blir lättare för barn och unga att våga söka hjälp ju mer alkoholism diskuteras och talas om. Det är viktigt att visa att detta utbredda problem angår hela samhället.

När det lider mot jul anordnar stiftelsen en “Trygg Jul”. Detta för att julen, och andra högtider, kan vara extra svåra i en av alkohol dysfunktionell miljö. Utöver de traditioner som åberopar tillhörande alkohol, som snapsen till sillen, menar Olivia Trygg att grusade förväntningar gör julen mindre rolig. Alkoholen tenderar att sätta käppar i hjulen för det romantiserade firandet. Genom att alla barn och ungdomar upp till 25 år är välkomna till “Trygg Jul” några dagar före dopparedagen vill Olivia Trygg och Trygga Barnen se till att fler får chans till en god jul.

VRGDT frågar Olivia vad en gör om en kompis öppnar upp sig på samma sätt som hon en gång gjorde under håltimmen i HB. Olivia förklarar att det svårt att säga exakt hur man bör agera, men att ett mål kan vara att försöka få kompisen att söka hjälp hos någon vuxen. Att berätta för någon utomstående om föräldrarnas alkoholvanor kan kännas som ett svek, men viktigt att betänka är att det endast är för mamma eller pappas bästa. Som kompis kan du självklart också söka dig till Trygga Barnen för hjälp och rådgivning.

Intervjun lider mot sitt slut och Olivia Trygg har några sista ord att förmedla till den som känner igen sig i hennes livsberättelse. “Du är inte ensam, det finns hopp och det finns hjälp att få”

Folkhälsomyndigheten 2008. Barn i familjer med alkohol- och drogproblem. [pdf] Tillgänglig via: <http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12172/R200828Barn_till_missbrukare_0809.pdf> [hämtad 7/12-14]

Skribent och fotograf : Johanna Lindström

 

 

Information från Trygga Barnen

Vi finns tillgängliga via vår jourtelefon (072 711 71 72) , via mejl (kontakt@tryggabarnen.org) och KIK (tryggabarnen) veckans alla dagar året runt. Från den 23e december kommer man också kunna chatta med oss via vår hemsidawww.tryggabarnen.org

Trygg Hand

Ibland kan det kännas väldigt jobbigt att ensam åka iväg till en terapeut eller till socialkontoret. Vi vet hur det känns att försöka vara stark, klara allting själv och känna sig väldigt ensam. Ibland kan skillnaden mellan att våga ta emot hjälp och stanna hemma ligga i att det finns någon som är där hela vägen.  Då finns vi och kan följa med. Vi har under hela vår verksamma tid följt med barn och ungdomar till socialkontor, terapeuter och polisstation.

Aktivitetsgrupper

Genom att barn och ungdomar i familjer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa kan lära sig att de inte är ensamma om att känna obehag och rädsla, oro och sorg, besvikelse och ensamhet, hjälper vi till att ta bort den skam och skuld som många barn i dessa familjer upplever. I stället för att känna ett utanförskap kan barnen finna en gemenskap och ett stöd genom att möta andra i liknande situationer. Aktivitetsgrupperna är till för att deltagarna ska få känna att de inte är ensamma, få en chans att bearbeta sina känslor och erfarenheter.

Grupperna är självhjälpsgrupper och kostnadsfria och leds av två personer som själva har vuxit upp i dysfunktionella familjer, bearbetatsina upplevelser och idag mår bra. Grupperna besöks också av föreläsare, såsom nyktra alkoholister, ”vuxna barn” och medberoende terapeuter. Aktivitetsgrupperna är fördelade efter ålder (8-11, 12-16, 17-25 år) med ett tillfälle för varje grupp och vecka.

Idag erbjuder vi aktiviteter i vår lokal belägen i centrala Stockholm.

Några citat från ungdomar som deltagit i aktivitetsgrupperna:

”Jag är inte ensam och allt behöver inte vara perfekt”

”Ledarna är fantastiska, stöttande, roliga och fina. Dom lyssnar och bryr sig genuint om oss. Ger styrka och glädje”

”Har börjat släppa taget och prioritera mig själv”

Om Trygga Barnen behövs:

”Jamen verkligen!! Alla behöver en extrafamilj som delar sorgen och rädslorna ett missbruk medför. Ni är som storasystrar jag aldrig haft.”

Terapeutledd aktivitetsgrupp

Som fördjupning av unga vuxna-gruppen kommer erbjuder vi en terapeutledd grupp för åldern 16-25 år som leds av en utbildad medberoende terapeut.

Vi tar att ta upp ämnen som:

  •    Roller i familjen
  •    Hur vi är medberoende
  •    Skam och skuld
  •    Kontroll och kontrollförlust, hur det kan leda till eget missbruk
  •    Gränssättning och eget ansvar

Terapeutportalen              

Trygga Barnen har byggt upp en portal med 13 terapeuter. Terapeuterna arbetar med olika inriktningsområden och åldersgrupper för att vi skall kunna rekommendera någon som passar varje barn och ungdoms behov.

Vi vill se till att alla som behöver hjälp ska få möjligheten. Vi har även en läkare knuten till Trygga Barnen som finns tillgänglig för både barn, unga och volontärer i frågor rörande missbruk och beroendeproblematik, behandling, med mera.

Trygg Stund

Trygg Stund innebär att vi har ”öppet hus” på tisdagar mellan kl 15.00-17.00  där barn och ungdomar har möjlighet att komma och prata enskilt. Vår lokal är då också tillgänglig för en lugn stund. Om man vill sitta och plugga, läsa eller bara filosofera som ett avbrott i vardagen har man möjlighet att göra det.

Trygg jul, påsk och midsommar

Trygga Barnen ordnar alternativ till de högtider som kan vara extra jobbiga för barn och unga i familjer med missbruk. Detta tillfälle läggs alltid några dagar innan ordinarie högtidsdag. Då ses vi och äter, umgås och firar. Det har varit mycket uppskattat och härlig stämning vid alla tillfällen. Självklart finns det alltid professionell hjälp på plats om någon skulle behöva prata med en terapeut.

Nedan finns en PDF med inbjudan till Trygg Jul!

Trygg Jul (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *