Inga widgetar hittades i sidofältet!

Nu på söndag, 11e september 2022, är det valdag i Sverige. För majoriteten av oss är det femte svenska valet under vår livstid, men det som utmärker just detta val är att en del av oss får vara med och rösta. Får? Nej, förlåt. De av oss som får, bör också rösta i detta val. Tittar vi tillbaka i historien ser vi flertalet anledningar till varför vi som myndiga, svenska medborgare inte bara är berättigade, utan faktiskt också skyldiga att rösta i detta val.

För det första är att rösta det enda sättet att visa respekt för alla som i århundraden kämpat för allmän rösträtt i Sverige. Vid Gustav Vasas riksmöte år 1527 var alla fyra ständerna för första gången i svensk historia representerade. Sedan dess har vägen mot demokrati varit svajig men långsamt gått framåt. Under en lång tidsperiod var den svenska rösträtten väldigt begränsad och vilka som fick rösta baserades på inkomst, förmögenheter och kön. Det är tack vare att individer som Fredrika Bremer, Karl Staaff och Hjalmar Branting kämpade så hårt för deras hjärtefråga som vi idag har den allmänna rösträtten vi har. Genom att rösta visar du att deras arbete och uppoffringar inte var förgäves. 

För det andra är det väldigt viktigt att rösta för att bevara demokratin och för att riksdagen faktiskt ska representera medborgarnas åsikter. Genom att inte rösta överlåter du makten i händerna på ett färre antal människor, vilket direkt leder till att det krävs färre röster för att uppnå en större andel mandat i riksdagen. I det tyska riksdagsvalet 1933 fick nazisterna 44% av rösterna och kort därefter förbjöds alla andra politiska partier. Detta skedde enligt konstens alla regler och även om våra grundlagar nu gör att situationen ser annorlunda ut, är det fortfarande viktigt att använda sin röst för att stå upp för sina värderingar. Allmän rösträtt är inget vi ska ta för givet och genom att rösta bidrar du till bibehållandet av en stabil demokrati. 

Några av de vanligaste anledningarna till att folk inte röstar är att de inte tror att deras röst spelar någon roll i mängden, att de inte anser sig ha tid att läsa på om partierna och att det inte kommer hinnas med att rösta på själva valdagen. Svar på tal:

  1. Läs stycket över detta en gång till. Du är sällan själv om en tanke och om en större skala väljer att inte rösta av denna anledningen blir det genast ett färre antal människor som har makten över oss alla.
  2. Gör en valkompass! Det går snabbt och ger dig en ungefärlig uppfattning om vilka partier du sympatiserar med. 
  3. Förtidsrösta! Denna fantastiska funktion finns till för att alla inte ska behöva ha tid att rösta på just denna specifika dag. Din förtidsröst värderas precis lika högt som en vanlig röst och du slipper dessutom stå i kö på själva valdagen. 

Sammanfattningsvis är viktigt att rösta för att bevara och visa uppskattning för vår demokrati. Den allmänna rösträtten i Sverige har länge kämpats för och vi ska inte räkna med att den finns kvar i framtiden om vi inte utnyttjar den nu. Att rösta är en rättighet vi fått, men rättigheter kommer inte utan skyldigheter. Du får rösta på precis vad du vill, det viktiga är att du röstar.

Källor:

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/

https://www.so-rummet.se/kategorier/adolf-hitler#

Ett svar på ”Varför du bör rösta”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *