Inga widgetar hittades i sidofältet!

Årets val av elevkårsstyrelse går av stapeln 2 maj och det står mellan tre administrationer: Tiger Administration, Kamel Administration och Bark Administration. Att döma av namnen skulle det kunna anses som ett mycket koordinerat val med naturtema då Carl Wilhelm, Julia och Marcus som alla kandiderar till elevkårsordförande läser natur. Inte bara namnvalen tyder på att det här valet är genomtänkt, varje kandiderande styrelse har nämligen en unik sammansättning. Tigrarna och kamelerna beståendes enbart av killar respektive tjejer och barken med en blandning av båda. När Rydbergarens Astrid Olsson träffade de tre kandidaterna visade det sig att inget av ovanstående påstående tycktes stämma.

 

Carl Wilhelm Tigerschiöld: “Våra namnval är faktiskt inte koordinerade på något sätt. Eftersom jag heter Tigerschiöld tog vi tiger därifrån. Vi tyckte att det lät bra och tillkallande, därav blev namnet på vår administration Tiger administration.”

 

Julia Kamal: “Jag heter Kamal i efternamn och har alltid kallats för kamelen faktiskt, så det var så vi tänkte när vi valde namn till vår administration. Sen blev det ju kul eftersom det blev Tiger vs. Kamel.”

 

Marcus Hedebark: “Jag har ingen koppling till djur som de andra har, då jag heter Hedebark. Vi hade först tänkt göra något kul för att skämta mer er två (Kamal och Tigerschiöld) och också ta något djur, men vi tänkte varför inte köra på någonting som man kan komma ihåg oss för och framför allt komma ihåg hela ledningen för. Sen så ville vi ha ett namn som kunde klinga, så att ta hela Hedebark hade varit lite långt, därför fick bli den sista delen av efternamnet.”

 

Vad fick de i er administration att vilja söka till elevkårsstyrelsen?

 

M: “Alla har självklart sina olika anledningar till varför de vill söka och vad de vill kunna förbättra, men det fundamentala i vår administration är att vi alla vill förbättra framförallt kommunikationen mellan elevkår och alla enskilda individer på skolan, men även att få det att fungera som ett riktigt företag. Alltså att man får det att fungera med olika utskott och grupper som sen koordineras för att arbeta tillsammans. Då vi alla hade en gemensam ståndpunkt var det naturligt för mig att gå ihop med de just de personerna, för vi  tror på samma sak. Det är därför vi är de vi är idag.”

 

J: “Jag har varit med i elevkåren i snart två år, så jag har fått se hur det fungerar. Jag har blivit oerhört inspirerad av det arbetet som jag sett våra ordföranden göra. Så det är därför jag personligen vill söka ordförande. Sen vet jag att varenda person i min styrelse har ett enormt stort engagemang för elevkåren och VRG. Vi vill helt enkelt förbättra skolmiljön och VRG-andan.”

 

CW: “Vi känner i dagsläget att det finns några förbättringar som kan göras i kåren och i kommunikationen. Framför allt kommunikation, då vi har bytt plattformar nästan varje år som jag varit här. I år använder vi oss av schoolity, som jag kanske tror borde vara den gemensamma plattformen där elever och elevkårsstyrelsen kan mötas. Andra anledningar till varför vi sökte är att vi vill förbättra evenemang som bygger gemenskap, som nattvolleybollen som jag fick uppleva, men som ledsamt nog inte 00:orna fick uppleva. Sen tycker vi att under de två åren vi varit här har finns det saker som sagts, men som inte har hänt. Jag tror att det behövs många nya i elevkåren, alltså personer som inte varit där innan. På så vis blir det blir det en frisk fläkt, vilket gör att vi kan komma med nya idéer och påverka på ett nytt sätt.”

 

I årets val har det varit stort fokus på sammansättningen av era respektive styrelser, hur tror ni er sammansättning kommer påverka ert arbete som elevkårsstyrelse?

 

M: “Vi har en blandad administration. Jag vet från egen erfarenhet, men även efter att ha pratat med tidigare administrationer, företag och arbetsgrupper att när det är en blandning av de två könen blir det mer kreativt, man får se allting från olika perspektiv och på ett helt annat sätt än vad jag tror man får från en administration bestående av enbart samma kön.”

 

J: “Vår styrelse, Kamel admin är absolut inte baserad på kön på något sätt utan är bara baserad på kompetens. Jag har valt ut mina styrelsemedlemmar för jag tror de kommer vara de bäst lämpade kandidaterna för varje enskild post och de kommer göra mest för VRG.”

 

CW: “Som sagt så har en stor del av den här kampanjen handlat om just killar och tjejer. Jag tycker personligen att det är löjligt att man ens ska skapa ett “vi mot de” när det kommer till killar och tjejer, då vi borde veta nu när vi lever i 2017 att det inte är någon kompetensskillnad. Det borde inte vara en faktor om man är kille eller tjej. Det enda en elev ska kolla på när den röstar är kompetens, inte könet. Jag har tillsammans med mina kompisar valt ut de personer som jag tror kommer göra mest för skolan, som är mest taggade på att göra en förändring och som kommer göra skolgången till en fröjd för alla elever på skolan.”

Ni alla nämner i ert valmanifest att VRG-andan behöver förbättras. Förklara vad det är ni tycker behöver förbättras och nämn tre konkreta förslag på hur ni ska förbättra den.

 

M: “Det som bör förbättras med VRG-andan är gemenskapen mellan ALLA elever. Det är inte bara gemenskapen mellan klasserna inom programmen som räknas, utan att vi försöker involvera folk från alla klasser och bakgrunder. Konkreta exempel på detta skulle kunna vara som CW nämnde mer evenemang, men även mer spontana evenemang som sker på skolan mellan raster och under skoltid. Vi har till exempel varit i kontakt med nuvarande vice ordförande Sebastian De Geer som gav oss väldigt bra idéer som exempelvis “fredagshäng” eller rasthäng. Det är något konkret som vi väldigt gärna skulle vilja göra. Vi vill också ha större evenemang och aktiviteter man helt enkelt vill vara på, som aulasamlingar. Ett tredje exempel vi framför allt vill genomföra för att få ökad gemenskap är att pusha för att ha de två  öppna mötena som det står om i stadgarna och se till att folk kan samt vill engagera sig i de. Med de öppna mötena hoppas vi att eleverna kommer vilja engagera sig i elevkåren och vilja veta vad vi gör och hur vi ska göra det.”

 

CW: “Till att börja med så gäller det att man skapar en gemenskap på skolan. Det kan man göra genom att ha ett gemensamt mål, som att till exempel att tävla mot andra skolor. Som vi redan ser har vi fått respons från Manillas elevkår att de gärna vill samarbeta med Tiger administration. Där kan vi göra tävlingar eller olika event där det skapas ett vi mot de där vi är ett vi  tillsammans. En annan sak som man kan göra för att förbättra gemenskapen är ju såklart nattvolleybollen till exempel. Tredje förslaget, som jag tror är väldigt viktigt, är att bilda arbetslag. Man gör som liknande i SIPSI fast inom skolan. Inte bara mellan klasser, utan även mellan olika årskurser. Det här gör att man kommer i kontakt med äldre elever som har gått i skolan och vet hur det fungerar. Tanken är att de äldre eleverna exempelvis ska kunna ge råd och hjälpa till, så att de yngre eleverna ska kunna lära känna de och ha något att se upp till.”

 

J: “Först och främst vill jag börja med att vi har en fantastisk VRG-anda på den här skolan,  och jag tror det är till stor del tack vare alla evenemang, aktiviteter, kommittéer och sällskap som finns. Därför skulle vår styrelse, för att höja den här VRG-andan och öka gemenskapen ännu mer, lägga mer tid och energi på de kommittéerna och evenemangen som redan finns. För att lyckas med det kommer vi först vilja förbättra kommunikationen mellan elevkåren och alla kommitteer och sällskap. Det andra vi skulle vilja göra är att prioritera skolbaserade evenemang som alla kan vara med på, som aulasamlingar och liknande, för det är något som är riktade till alla elever på skolan. Som tredje sak, för att verkligen se till så att alla elever är med, så skulle vi vilja marknadsföra de här evenemangen ännu bättre. Exempelvis se till att lärare informerar under mentortider, att tv-skärmarna i hb visar information så att verkligen alla elever, även de elever som inte är jätteaktiva på sociala medier, blir tillräckligt informerade och kan vara med. Det tror jag är nyckeln för mer VRG-anda.”

 

Varför är just er styrelse det bästa valet för skolan?

 

J: “Jag skulle säga att vi är det bäst lämpade valet för skolan då jag vet att alla vi har ett jättestort driv och engagemang. Jag vet att vi kommer vara villiga att lägga ner hur mycket tid och kraft som helst för att verkligen göra styrelsen 2017/18 till den bästa någonsin. Sen tror jag också att vi har många idéer och mycket vi vill förbättra. Vi är riktigt inspirerande och redo att förändra saker.”

 

CW: “Jag tycker det viktigaste med en skola är gemenskap. Ingen får uppleva utanförskap. Eftersom gemenskap är a och o, är det framför allt det vi vill förbättra på den här skolan. Det är det vi tror kommer göra skolan till en bättre och mer jämställd plats. En stark gemenskap är också det som kommer göra att folk kan känna sig säkra och nöjda med att gå till skolan varje dag.”

 

M: “Vi har ett driv att vilja nå ut till alla, ett stort engagemang och även tiden som krävs till kommande året för att kunna lägga ner på elevkåren och därmed kunna fokusera på alla skolans elever. Men sen så har alla en väldigt bra insikt i hur en fungerande organisation med olika utskott och poster ska fungera tillsammans, vilket vi tror kommer kunna ändra sättet elevkåren arbetar på.”

Om er administration blir vald, vad kommer ni lägga mest fokus på?

 

CW: “Det Tiger admin skulle lägga mest fokus på är att engagera alla elever på skolan. Vi kan kolla på aulasamlingarna. Alla elever får inte ens plats på de, vilket resulterar i att vi får en väldigt dålig närvaro. Aulasamlingarna tycker jag och min admin är en väldigt viktig del på året. Det är där alla elever upplever en gemenskap och har roligt tillsammans. Det är där man känner att vi är VRG. Men då krävs det också att alla kommer vara där. För att få med alla elever på sånt här måste man ha kontinuerlig gemenskap som jag nämnde tidigare, inte bara event som sker en till två gånger om året, utan någonting som gör att folk hela tiden är aktiva. Kommunikationen måste också förbättras så att folk verkligen vet när en aulasamling är och så att de kan göra tid för den. Slutligen måste vi få alla elever att känna att de är en del av pusslet, att de måste vara där för att göra skolan så bra som möjligt.”

 

J: “Det vi i Kamel admin vill eftersträva det är att inkludera och se alla på skolan. I stadgarna står det att “Elevkårens arbete är att föra vidare visioner och idéer av eleverna”, jag tror det är just det vi kommer fokusera på att förbättra. Vi vill öka kommunikation med eleverna och verkligen se till att veta vad de vill, vad de vill att vi ska förbättra, vad de vill att vi ska fokusera mer på. Vi vill att elevkåren ska bli mer öppen och transparent, för det kommer stärka vår VRG-anda.”

 

M: “Det vi i vår administration kommer lägga mest tid på är individerna på skolan och se till att det inte bara är de personerna som syns och hörs mest i HB eller matsalen som får inflytande. Vi vill nå ut till varenda individ så ofta som det går. Det är vårt främsta fokus, men det vi anser redan är i rullning och något vi kommer vilja arbeta på mer rent konkret är samma sak som även Julia nämnde, att få elevkåren mer transparent så att man verkligen ser vad vi gör. Det kommer vi se till genom att ha öppna protokoll och öppna möten som det står om i stadgarna. Att ha en öppen elevkår är jätteviktigt för att alla ska känna sig inkluderade.”

 

Några sista ord?

 

M: “Rösta Bark-admin!”

 

J: “Rösta Kamel- admin!”

 

CW: “Rösta rätt, rösta Tiger-admin!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *