Inga widgetar hittades i sidofältet!

På skolan pratas det mycket om att Elevkåren endast består av Djursholmare, något som VRGDT har valt att undersöka närmare. Så vi tittade på ifrån vilken post ort elevkårens respektive alla i skolan kom ifrån och fick de två nedanstående graferna som resultat:

 

Till att börja med så bör det nännas att elevkåren har 9 tjejer och 12 killar vilket är en bra könspridning, även om ingen Ordförande som vi känner till har varit tjej. Farhågan om att Djursholm skulle vara överrepresenterade visade sig stämma dåligt, det är ungefär samma andel djursholmare i skolan som i elevkåren. Däremot är både Stockholm och Stocksund överrepresenterade, och endast 5% av elevkårens ledamöter kommer ifrån annan postort. Alltså är endast drygt hälften av skolans elever representerade utifrån deras geografiska ort. Det betyder att ingen ifrån de andra delar av Danderyd, Täby och andra kommuner, där 45% av skolans elever bor, är med i elevkåren.  Elevkårens ordförande Eric Åhlberg tycker att eleverna ifrån dessa postorter får göra sin röst hörd precis som alla andra.” Därför har vi möjliggjort anonyma tillvägagångs-sätt för att kontakta elevkåren, exempelvis via elevkårsbrevlådan.” säger han.  På frågan hur elevkåren skulle kunna bli mer geografisk representativ förkastar han en kvotlösning och säger ”Chansen för varje enskild individ att bli ledamot i elevkåren skall vara oberoende av den geografiska plats man bor på”.

 

Johan Orrenius
joha.orre-2013@djh.vrg.se

Olivia Brodin
oliv.bro-2013@djh.vrg.se

av VRGDT