Inga widgetar hittades i sidofältet!

Skribent: Oscar Hope

I Globala veckans anda vill Rydbergaren uppmärksamma några av de saker som Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm gör bra ur hållbart perspektiv, men också synliggöra det som kan bli bättre. Nedan följer “two stars and a wish” på skolan gällande hållbarhet.

⭐️Källsorteringskärl 

Ett problem som tidigare togs upp av personal på skolan under skolråd och schemalagd mentorstid var att elever lämnade kvar skräp i korridorer och klassrum. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det förstås inte positivt att tomma burkar och PET-flaskor lämnas kvar eftersom att de då inte återvinns. Tack vare de källsorteringskärl som nu finns utspridda i skolans lokaler är problemet inte lika stort som det brukade vara. Det är nu nästan exakt lika enkelt för elever att panta sina NOCCO-burkar som det är att slänga dem i papperskorgar för allmänt avfall. Många elever på skolan berömmer det här initiativet. Det finns nu ingen ursäkt att inte återvinna sina burkar och PET-flaskor.

⭐️Digitala läromedel

Allt fler lärare på skolan använder material som finns tillgängligt på datorn för sin undervisning. Å ena sidan finns det pedagogiska skäl att välja böcker som läromedel över datorer; en del studier visar att personer som hämtar information digitalt tar till sig betydligt mindre av vad de läst än personer vars kunskapsinhämtning kommer från tryckta böcker. Å andra sidan är förmågan att ta in, bearbeta och förstå information online viktig att ha med sig i en alltmer digitaliserad värld och kan således ses som en nödvändig förberedelse inför livet efter skolan. Dessutom ger datorn och internet tillgång till många fler internationella perspektiv än vad som realistiskt går att förvänta sig av svenska läroböcker. Framförallt är övergången från tryckta böcker till digitala läromedel en positiv hållbarhetsåtgärd. Att ha sitt lektionsunderlag på datorn drar ner på konsumtionen, eftersom de flesta elever på skolan redan har egna datorer sedan innan, och sparar på papper. Därför vill Rydbergaren den här veckan ge en eloge till de lärare som i första hand väljer att använda digitala läromedel över fysiska läroböcker. 

🌥Skräp i matsalen

I elevenkäter är matsalen ett återkommande svar på frågan om vilka platser på skolan som är mindre uppskattade och en vanligt nämnd orsak är att det ofta lämnas matrester på såväl bord som på stolar och golv. Det här är inte minst respektlöst mot städarna som behöver plocka undan matresterna, utan det är dessutom dåligt för miljön i så måtto att det är ett typexempel på matsvinn. Den här veckan vill Rydbergaren därför uppmana elever att föregå med gott exempel genom att plocka undan efter sig och påminna andra att göra likadant. Tillsammans gör vi skillnad!

Summa summarum:

  • ⭐️ Återvinningskärl 
  • ⭐️ Digitala läromedel
  • ☁️ Skräp i matsalen – mer egenansvar!

Källor:

Mangen, Anne, Olivier, Gerard & Velay, jean-luc. (2019). Comparing Comprehension of a Long Text Read in Print Book and on Kindle: Where in the Text and When in the Story?. Frontiers in Psychology.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *