Inga widgetar hittades i sidofältet!

Att säkerställa hållbar energi för alla är en central del i målet mot en hållbar framtid. Artikel 7 i de globala målen, “Hållbar energi för alla”, strävar efter att säkerställa tillgång till pålitlig, hållbar, modern och prisvärd energi för alla. Målet innebär att främja förnybar energi, öka energieffektiviteten och utveckla infrastruktur för att garantera en hållbar tillgång till energi. Målet syftar också till att förbättra energitillgången för samhällen och stärka hållbarhetsaspekterna inom energisektorn. Att nå “hållbar energi för alla” låter svårt, men det är något som redan uppnås i olika delar av världen. 

Förnybara energikällor:

En nyckelkomponent för att uppnå hållbar energi är att omfamna förnybara energikällor. Costa Rica är ett utmärkt exempel för detta och landet har lyckats köra på förnybar energi under långa perioder. År 2020 kom 99.78% av energikonsumtionen från förnybara energikällor, en ökning från 2018s 98%. Investeringar framförallt inom vattenkraft har gjort detta möjligt, då det omfattar 73% av den förnybara energin. Costa Rica har ambitiösa mål att uppnå och underhålla 100% förnybar energi i landet år 2030. 

Energieffektivitet:

Att göra energianvändningen mer effektiv är en annan nyckelstrategi. Danmark har framstått som en föregångare genom att fokusera på energieffektivitet och samtidigt öka användningen av förnybar energi. Städer som Köpenhamn har implementerat initiativ för att främja hållbar stadsutveckling och minska energiförbrukningen. Energieffektiva byggnader minimerar energiförbrukningen för uppvärmning och kylning, vilket är särskilt viktigt i länder som Danmark med svängande klimat. 

Tillgång till energi:

Att se till att hållbar energi når alla samhällsskikt är en viktig del av målet. 2017 lanserade Indien initiativet “Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana” (Saubhagya Scheme på engelska) för att ge elektricitet till alla hushåll. Genom att fokusera på att utöka elnätet har landet gjort betydande framsteg mot att säkerställa tillgänglig energi för alla.

Utbildning av mänskliga resurser:

Att investera i mänskligt kapital och utbildning är en investering i hållbar energi. Rwanda har framgångsrikt infört program som utbildar unga människor inom förnybar energi. Genom att skapa utbildningsvägar och arbete inom energisektorn har landet byggt en stabil grund för framgång gällande hållbar energi. I september 2023 implementerades även ett nytt program i Rwanda som siktar på att särskilt utbilda kvinnor, främst som härstammar från låginkomstområden, inom förnybar energi, även med mål att minska klyftan i jämställdhet. 

Sammanfattningsvis visar dessa exempel att “hållbar energi för alla” inte bara är en abstrakt målsättning, utan något som redan uppnås i olika delar av världen. 

Av Axel Brunzell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *