Inga widgetar hittades i sidofältet!

 

Isabelle He fick tillsammans med Ulrika Hafström från VRG Jarlaplan och Sandra Engardt från VRG Odenplan representera VRG-skolorna på Student Global Leadership Institutes (SGLI) årliga program på Hawaii under sommarlovet. SGLI bjuder varje år in elever från hela världen till Punahou school på Hawaii där bland annat Barack Obama gick på high school. På plats anordnades konferenser, föreläsningar och workshops med fokus på att tackla ett globalt problem, i år miljö. Efter konferensen fick deltagarna i uppdrag att ta med sig sina kunskaper hem och driva ett projekt med fokus på temat. Isabelle, Ulrika och Sandra har därför startat upp en Grön Flagg-kommitté på VRG med mål att skolan ska bli Grön Flagg-certifierad.

Vad fick ni lära er under vistelsen på Hawaii?
Jag har varit i miljöer med människor från andra länder tidigare under språkresor men det här var första gången som jag så intensivt lärde känna människor som jag inte delade kulturell bakgrund eller uppväxt med. Människor som pratade ett helt annat språk än vad jag gör. Vi kom från hela världen men vi glömde bort alla barriärer vilket var fantastiskt och det tar jag med mig hem. Vi fick även lära känna den hawaiianska kulturen vilket var jättespännande.

Hur ser miljöarbetet ut på Hawaii?
Det är lite svårt att säga eftersom att vi enbart träffade människor som jobbar med miljö och  alla var därav väldigt medvetna men jag fick ändå uppfattningen av att man på Hawaii lever av jorden och pratar om naturen som att den är besjälad. De lever nära naturen och märker därför av klimatförändringar och ordnar också projekt för att värna om miljön. Exempelvis har Punahou School egna grönsaksodlingar. Men det är svårt att ge en generell bild av hur miljöarbetet ser ut eftersom att vi endast var där under två veckor.

Hur arbetar VRG med miljöfrågor i dagsläget?
Ärligt talat tycker jag inte att vi arbetar så mycket med miljö på VRG Djursholm. Vi har exempelvis inte haft något konsekvent miljöråd som arbetar med miljöfrågor.

Men nu blir det miljöfokus på skolan i form av en Grön Flagg-kommitté, kan du berätta om projektet att VRG ska arbeta för en certifiering för Grön Flagg?
Grön Flagg-projektet innebär att skolan under en längre tid ska arbeta med miljöfrågor kring tre utvalda teman samt skriva en handlingsplan och redovisa arbetet innan skolan kan tilldelas en certifiering. Teman som har diskuterats för VRG är “diet” eftersom att mat är en stor miljöbov, “återvinning” för att få bättre källsortering i skolan och “individuell påverkan” för att öka medvetenheten om miljöfrågor genom att exempelvis låta elever räkna ut sitt “carbon footprint” på mentortiden och sedan tävla mellan skolorna.

Vilka blir de största utmaningarna?
Det här handlar jättemycket om elevengagemang så jag tror det blir en utmaning att lyckas inspirera och få elever att vilja vara med i projektet då många är väldigt upptagna på fritiden. Vi måste försöka få elever att se det här som en möjlighet att kunna påverka sin omgivning. Det är ett seriöst projekt, vi har en kontaktpolitiker och skolledningen stöttar det här och det är nästan lite historiskt att få vara med och göra skolan Grön Flagg-certifierad då den bara blir det en gång.

Om man som elev vill engagera sig i arbetet, hur går man tillväga?
Vi har en Facebookgrupp, “Grön Flagg VRG Djursholm” som man kan gå med i och det är där vi planerar möten. Sedan är det bara att komma på våra möten och dela med sig av sina idéer, det är vi elever som driver projektet och vi fungerar som ett stöd för varandra samtidigt som vi får möjligheten att utöva ett intresse.

Ett stort tack till Isabelle för intervjun och lycka till i arbetet! Och till alla er elever – ta chansen att vara med och gör VRG grönare!

Länk till Facebookgruppen “Grön Flagg VRG Djursholm”: https://www.facebook.com/groups/1837100103214432/

Länk till en film om resan till Hawaii: https://www.youtube.com/watch?v=yb4UeedjSaw

Vill du läsa mer om Grön Flagg? Gå in på www.hsr.se  (Håll Sverige Rent) 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *