Inga widgetar hittades i sidofältet!
Bild: Hedda Cederlund

Passioner, identitet, framgång. Vilka tankar väcker dessa ord? För många är det något i stil med stress, oro och ångest, inte minst här på VRG där höga ambitioner hör till normen. Vad är jag intresserad av? Vad är min passion? Vem är jag som person? Hur blir jag framgångsrik? Frågor som vissa redan har svar på men som andra ständigt ställer sig själva och önskar att de hade svar på. Egentligen är de inte så komplicerade som de kan upplevas. Att sakna passioner är att vara beroende och lösningen är enkel: eliminera källan till ditt beroende och ersätt med en passion. För att få förståelse för detta till synes kanske obegripliga samband måste de underliggande mekanismerna redas ut: Varför har vi passioner och intressen? Varför tycker vi att vissa saker är roligare än andra?

Först och främst bör upphovet till en passion klargöras. Anledningen till att vi uppskattar att göra vissa saker är för att dopamin frisätts i hjärnan. Det är vad som får oss att göra någonting över huvud taget. Utan dopamin skulle vi svälta ihjäl även om vi hade obegränsat med mat mitt framför oss.

Problemet i dagens samhälle är att dopamin är oerhört lättillgängligt. Det finns överallt och är ofta billigt. Förr behövde man åstadkomma något för att dopamin skulle frisättas och oftast innebar det att skapa något. Vid skapande frisätts dopamin vilket leder till välbefinnande och aktiviteten utvecklas naturligt till en hobby. Idag behöver vi knappt åstadkomma något alls för att förses med dopamin i stora mängder, då det kan konsumeras genom att titta på TV eller serier, surfa på nätet, beställa snabbmat hem till dörren, röka, dricka alkohol eller bruka droger. Denna typ av aktiviteter har blivit huvudkällan till dopamin för en stor andel människor. Vi kan alltså konstatera att den största skillnaden mellan dopaminkällor då och nu är följande:

Förr i tiden var skapande vår huvudkälla till dopamin. Idag är konsumtion vår huvudkälla.

Vid närmare eftertanke kring ovanstående påstående kan slutsatsen dras att personer med konsumtion som sin huvudkälla faktiskt är vad som i dagligt tal brukar kallas för beroende av något. Personer med skapande som sin huvudkälla är vad vi brukar kalla för passionerade och det kan avse allt från att sjunga till att väva tyger. Att sakna passioner är således att vara beroende.

 

Som tidigare nämnt är lösningen enkel och nedan följer en konkret beskrivning av hur beroendet kan ersättas med en passion:

  1. Minska mängden dopamin du erhåller från konsumtion (spel, TV, rökning, alkohol, droger, socker, snabbmat). Därmed tvingas du till att söka dopamin i olika typer av skapande istället.
  2. Utsätt och exponera dig själv för olika aktiviteter för att ge dig själv en chans att hitta nya dopaminkällor som kan ersätta de tidigare. Utan något substitut är risken för misslyckande stor. Detta steg är således viktigt och kan delas upp i mindre steg:
  • skapa en lista med hobbies som du tycker verkar någorlunda intressanta genom att googla, fråga vänner etc.
  • välj en av sakerna och börja med den, testa inte alla samtidigt
  • utvärdera efter en tid och avgör om du uppskattade det eller inte
  • om inte, gå vidare till nästa punkt på listan och fortsätt på det viset tills du hittar något som passar dig

Om steg 2 inte lyckas, det vill säga; ingen aktivitet tilltalar dig, har steg 1 troligtvis inte fullföljts ordentligt. En enda huvudkälla till dopamin i form av konsumtion räcker för att allt annat ska upplevas som ointressant och tråkigt. Det beror på att skapandet i jämförelse med konsumtionen inte kommer i närheten av samma dopaminfrisättning. Vem uppskattar att lägga ett pussel om TV-spel finns tillgängligt? Gå tillbaka till steg 1, börja om.

Det kan till en början vara svårt att inse att tid framför TVn kan påverka, eller till och med avgöra, huruvida man gillar att dreja eller inte, men det finns uppenbarligen ett samband. Vad du väljer att göra med informationen är givetvis upp till dig, men den kan om inte annat vara värd att ha i åtanke eller åtminstone känna till. I slutändan handlar det ju om att må bra och känna att man gör någonting värdefullt med sitt liv på ett eller annat sätt. Att helt och hållet avstå från all form av konsumtion är kanske inte vad som gör dig lyckligast. Det är inte heller nödvändigtvis så att det bara finns en specifik passion som du måste upptäcka för att bli lugn och bekymmersfri, de flesta har flera olika. Låt det ta tid och stressa inte upp dig själv i onödan, för det mår ingen bra av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *