Inga widgetar hittades i sidofältet!

VR skolor: Starten, Visionen och Framtiden
Intervju med VR skolors grundare Louise Ankarcrona och Louise Westerberg

Inledning

I augusti 1994 öppnade Viktor Rydbergs Gymnasium (VRG) sina dörrar för första gången. Skolans grundare, Louise Ankarcrona och Louise Westerberg, tog initiativet till skapandet av VRG med en stark övertygelse om att det fanns ett stort behov av skolor som verkligen förstod och uppmuntrade elevernas lust att lära. Både Louise Ankarcrona, som är mamma till fyra barn, och Louise Westerberg, som är mamma till tre barn, hade egen erfarenhet av att deras barns tidigare skolor inte uppfyllt dessa kriterier. Vid grundandet av VRG hade Louise och Louise en vision för den nya skolan: att ta tillvara på den inre lusten att lära som de anser finns hos alla elever. 

Starten

VRG grundades och öppnades strax efter att friskolereformen hade lanserats (Prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor), vilket var en tid med en viss skepticism och avvaktande attityd mot friskolor som VRG. VRG stod även utan någon extern finansiering, så Louise och Louise behövde ta lån som de använde för att investera i möbler och utrustning. Trots osäkerheten berättar de två grundarna att ”det var ändå 104 modiga elever som sökte och alla kom in. Och alla gick sina tre år, ingen slutade.” 

Med lånade pengar och osäker framtid hade VRG inget kontor de första åren, utan Louise och Louise träffades istället hemma hos varandra. När de startade VRG var det yngsta barnet, hos både Louise och Louise, bara åtta år, och “var ofta med oss” när deras mammor arbetade hos den andre.  Även de äldre barnen hjälpte till ibland, då de till exempel “fick stoppa utskick i kuvert, klistra frimärken, [och] bära böcker.” Louise och Louise säger att det underlättade arbetet att vara två, då det möjliggjorde för dem att täcka upp för varandra och hantera familjelivet samtidigt som de drev skolan. 

För att marknadsföra skolan och locka lärare och elever tog Louise och Louise till flera kreativa åtgärder. De berättar att “Vi satte in en halvsidesannons i SvD, när vi sökte rektor. Där kunde vi utveckla vilken skola vi ville skapa. Vi skickade också ut omkring 2000 brev till elever i årskurs 9 i närliggande kommuner, där vi framhöll fördelen med en mindre skola, där man känner alla”. I sin marknadsföring lyfte de fram tre centrala principer: Individen i centrum, internationell inriktning och användningen av IT, som på den tiden var en relativt ny företeelse. Även motton som “Hjärnan vill ha roligt” och “Vetenskap och konst går hand i hand” var viktiga delar i marknadsföringen av VRG.

Louise och Louise säger att de har mött utmaningar under resans gång, vilket både varit krävande och minnesvärt. Att ha varit två grundare har varit en stor fördel, då de har haft möjligheten att stötta varandra genom dessa svårigheter. Motståndet har dock varit hanterbart men de två grundarna berättar att de svåraste utmaningarna var de politiska besluten som påverkat skolan negativt. De säger att “när man frångick idén om att det var kunskaper, inte betyg, som ska avgöra om man kom in på högre utbildning. Det har orsakat mycket betygsstress, ohälsa och betygsinflation. Och, genom att införa meritvärdespoäng så har man utarmat möjligheterna att ägna sig åt estetiska ämnen i det individuella valet, vilket också det har gjort skolan till en mindre inspirerande plats, och inverkat negativt på stress och ohälsa, även det.”

Visionen och Framtiden

På VRG insåg man att elevernas motivation var nyckeln till effektiv inlärning och att lärande måste vara roligt. VRGs utgångspunkt är att varje elev är unik och har olika personliga drivkrafter. För att ha möjlighet att ge eleverna rätt förutsättningar att utveckla sin personliga drivkraft, måste skolan ha kunniga och engagerade lärare, som får frihet att utveckla sina egna undervisningsmetoder. Viktor Rydberg skolor (VR skolor) har en välutvecklad plan för utvecklingen av var och en av sina lärare och erbjuder en mängd pedagogiska metoder och omväxlande undervisning, vilket skapar en inspirerande skolmiljö. Detta resulterar i engagerade elever som lyfter varandra och uppnår goda studieresultat.

Bra ledarskap lockar lärare som hjälper elever till bra studieresultat, vilket i sin tur leder till att fler elever söker sig till skolan. Denna positiva cirkel stärks och stöds av att Viktor Rydbergs skolor drivs som en stiftelse, inte som ett företag. Det innebär att eventuellt överskott i organisationen återinvesteras för att ytterligare förbättra skolan och stödja VR skolornas långsiktiga vision. Visionen enligt dess två grundare, Louise och Louise, är för VR skolor att fortsätta “[att] ligga i framkant av den pedagogiska utvecklingen.” VR skolor ska fortsätta att erbjuda en inspirerande lärmiljö. 

Louise och Louise berättar att de ville erbjuda en skola där eleverna ska kunna utvecklas både akademiskt och genom att uttrycka sig själva i olika konstarter som bild, form, musik och teater. Att förbereda eleverna inför en öppen och internationell värld var även mycket betydelsefullt för Louise och Louise. De berättar att “Sverige är ett litet land och beroende av att det finns personer som kan agera i världen” vilket ledde till att de inkluderade en EU-inriktning och spetsundervisning på engelska i deras vision för VRG. 

VRG har alltid uppmuntrat internationella utbyten och engagemang. Louise och Louise säger att skolans internationella projekt ger eleverna på VRG möjligheten att förstå och engagera sig i globala frågor, och det är rektorer och lärare som har initierat och utvecklat dessa projekt. Internationella projekt som till exempel European Youth Parliament, Model European Parliament och Model United Nations. Louise och Louise säger att deras vision alltid har varit att öppna dörrar till internationella erfarenheter och möjligheter för VRGs elever.

Varje år besöker en grupp med några av USAs mest prestigefyllda universitet gymnasier i Europa, och VRG är ett av dessa gymnasier. Louise och Louise anser att VRGs goda rykte internationellt beror på skolans duktiga studenter och deras prestationer. När eleverna visar en hög nivå av kunskap och engagemang, lockar det intresse från högt rankade universitet runt om i världen. Under de senaste åren har elever från VRG exempelvis börjat på Harvard, Columbia, Oxford, Cambridge, Sciences Po och andra prestigefyllda universitet.

Avslutning 

Stiftelsen VR skolor anses vara en, om inte den mest framgångsrika, av alla Sveriges friskolor, och VR skolor hyllas av elever, lärare och i media. VR skolor och dess grundare har fått många utmärkelser tilldelade, som bland annat det Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj. Trots det menar Louise och Louise att den största belöningen är att träffa tidigare elever som berättar om den positiva påverkan skolan haft på deras liv. Även om “Det är klart att vi blir glada för den uppskattning vi får.” 

Idag, nästan tre decennier efter dess grundande, kan vi konstatera att visionen som stod som grund för Louise och Louise har uppfyllts, då VRG erbjuder en inspirerande och mångsidig utbildning. Idag har stiftelsen expanderats till sju skolor, som bygger på samma filosofi och där elevernas lust att lära och utvecklas står i centrum. För både Louise och Louise, samt alla som har deltagit i VR skolors resa, är detta en framgångssaga som bevisar att en passion för lärande och ett engagemang för eleverna kan ge upphov till förändring och förbättra utbildningssystemet. VR skolor har under åren inte bara levererat högkvalitativ utbildning, utan har också inspirerat andra skolor att omfamna en liknande filosofi. 

Viktor Rydberg skolor har fått sitt namn efter författaren Viktor Rydberg, den första inspektor på Djursholms Samskola. År 2004 blev Djursholms Samskola, Viktor Rydberg samskola. Här avslutar vi med Louise Ankarcrona och Louise Westerbergs favoritdikt av Viktor Rydberg. En strof ur Jubelfestkantaten:

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, 

Vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas,

det är en skörd som undan honom bärgas,

ty den hör evighetens rike till.

Av Axel Brunzell

Ett svar på ”VR skolor: Starten, Visionen och Framtiden”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *