Inga widgetar hittades i sidofältet!

Bolagsprofil

Checkin tillhandahåller en mjukvara som underlättar inloggning och registrering av produkter och tjänster online. Bolaget har valt att fokusera på bland annat resebranschen, i-gaming, fintech och andra internetbaserade industrier. Dessa industrier har hög strukturell tillväxt och lättrörliga slutanvändare, vilket gör att satsningar på optimering av checkinflödet ger en hög ROI. En stor del av efterfrågan på denna typ av tjänst är regulatoriskt driven, vilket gör att vi ser en fortsatt hög strukturell tillväxt. Historiskt har Checkin haft i-gaming industrin som sin största industri, men har nu diversifierat sig och denna industri är nu i minoritet.

Kvartalet i korthet

EBITDA i kvartalet uppgick till 10,8 mkr, vilket motsvarar en marginal om 36%. Drivande i marginalexpansionen mot tidigare kvartal är att bruttomarginalen fortsätter vara kring 85%. Den starka tillväxten gör att marknadsföringsinvesteringar som del av omsättningen sjunker till 14% av omsättningen i kvartalet. Vi bedömer att denna kvot kommer stiga framöver.

Under kvartalet har ett ledande svenskt fintech-bolag integrerat Checkins mjukvara. Bolaget bedömer att avtalet kan börja generera intäkter i närtid. Vi ser detta som mycket positivt, men precis som med det ledande flygbolaget bedömer vi att tillväxten kommer att komma över tid, då denna typ av kunder väljer att implementera mjukvara succesivt, precis som vi såg med det ledande flygbolaget. Vi ser det dock som en viktig milstolpe att ytterligare en global enterprise-kund har integrerat Checkins mjukvara.

Analys

Checkin skiljer sig från många av de andra noterade SaaS-bolagen på Stockholmsbörsen då man främst opererar globalt. Detta tillsammans med starka operationella KPI:er (nyckeltal) gör att vi tror att bolaget kommer fortsätta leverera en organisk tillväxt per aktie + EBITDA-marginal över 80% kommande kvartal.

Vi anser att Checkin är ett av de mest intressanta mjukvarubolagen på Stockholmsbörsen och anser att man kommande kvartal kommer kunna slå sina finansiella mål, vilket kommer kunna driva kursen. Vi bedömer att en fortsatt stark NRR kommer vara den främsta drivkraften bakom tillväxten i närtid.

Sammanfattningsvis bedömer vi att den starka strukturella tillväxten i Checkins fokusvertikaler gör att en kraftig tillväxtresa är att vänta. Vi ser förvärv som kan stärka ARPU (Snittintäkt per kund) i närtid samt nyheter kring större kunder som den främsta triggern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *