Inga widgetar hittades i sidofältet!

Snart kommer historiens första VRG-kamp hållas, då VRG-skolorna möts i en familjär rivalitet för att avgöra vilken av skolorna som faktiskt är bäst. I en intervju med kommitté ansvarig Ian Nachemsson får vi veta mer om idéerna bakom VRG-kampen och hur tävlingen är utformad.

Vilka ligger bakom VRG-kampen, och hur uppkom idén?

Idén uppkom i stora drag förra läsåret (tror jag) och kårerna på de olika VRG-skolorna arbetade för att få till en tävling, men p.g.a. olika meningskiljaktigheter lyckades den inte blev av då. När Love blev ordförande var en av hans kärnfrågor att få till ett ökat samarbete mellan skolorna och sett till det samarbete som ligger bakom årets upplaga av VRG-kampen, så måste man säga att det har lyckats.

 

Vilka olika deltävlingar består VRG-kampen av och var kommer de att hållas?

VRG-kampen kommer ske i tre olika deltävlingar: En kunskapstävling, en talangshow och slutligen en fotbollsturnering. Kan ni gissa vilken skola som bär ansvaret för vilken tävling?

 

Hur är de olika delmomenten utformade?

Kunskapstävlingen har liknande format som TV-programet “Vem Vet Mest?” och varje skola kommer ha ett antal representanter som tävlar. Talangshowen kommer vara ett spännande spektakel där vi hoppas få se så många olika talanger som möjligt. I fotbollsturneringen kommer varje skola möta varandra, där ett kill- och tjejlag kommer spela första respektive andra halvleken i matcherna. Tanken är att så många som möjligt från varje skola ska komma och heja på sina representanter. Publiktryck är viktigt!

 

Hur fungerar bedömningen i de olika deltävlingarna, och hur avgörs den vinnande skolan?

I kunskapstävlingen finns ett poängsystem som, kortfattat beskrivet, belönar det självklara – rätt svar! Vid varje deltävling ger en förstaplats 30 poäng, en andraplats 20 poäng, och en tredjeplats 10 poäng. Men det kommer även finnas minitävlingar i anslutning till varje deltävling som vid vinst belönas med 10 poäng. T.ex. kommer minitävlingen vid fotbollsturneringen ha att göra med tifon, hejarramsor m.m…

 

Har tävlingen ett genomgående tema?

Inget uttalat, men syftet med VRG-kampen är att genom tävlingsanda och rivalitet föra våra skolor närmare varandra, samtidigt som vi har kul.

 

Om man vill vara med och tävla i något av del- momenten, hur ska man gå till väga?

På mentorstiderna kommer det delas ut kunskapsfrågor till alla elever, och de som får flest rätt får representera skolan i deltävling nummer ett. Till talangshowen kommer vi först gallra ut de tre bästa bidragen på VRGD, som sedan får representera skolan i den stora tävlingen. Så det är bara att börja fundera vad DU har för unik talang! Med hjälp av Skolidrotten kommer fotbollslagen att tas ut, så det gäller att dyka upp på träningarna.

 

VRG har många traditioner, vad har elevkåren för förhoppningar om VRG-kampens framtid?

Efter VRG-kampen kommer formatet utvärderas, sammanfattas och föras vidare till nästa år. Förhoppningen är att övergången kommer gå lätt till eftersom många av hjärnorna bakom årets VRG-kamp har ett eller flera år kvar på sin skola. Vi vill att VRG-kampen ska bli en lika stor del av skolgången som Läroverksfejden lyckats bli, och därmed en självklar tradition att fira i framtiden. Slutligen, vad har du för uppmaning till VRGD-eleverna inför VRG-kampen? Jag vill uppmana alla elever att med trygghet och stolthet göra allt i kampen mot de andra skolorna. Då vet jag att vi vinner.

 

Nanna Olsson

Bild: montage av scener ur reklamfilmen VRG KAMPEN YesboxProduktions