Inga widgetar hittades i sidofältet!

Lata och luststyrda curlingbarn med plan att glida genom livet. Så beskrivs vi 90-talister av generationsforskare som bestämt sig för att analysera den nästkommande generationen. Trots att detta kanske kan stämma in på vissa 90-tals individer kan väl detta ändå inte vara allt som karaktäriserar vår generation? Att vara uppvuxna med Pokémon, Spice Girls och Milleniet måste väl ändå betyda något mer? VRGDT bestämde sig för att undersöka djupare vad som karaktäriserar vår generation, 90-talisterna.

 Det känns inte längesedan vi allihop lekte i sandlådan på lågstadiet. Ändå fyller de äldsta 90-talisterna 24 i år och de yngsta är på väg ut ur högstadiet. Vi är inte minst sagt en generation som är på väg ut i det verkliga livet för att brottas med de andra generationerna på arbetsmarknaden. Enligt de flesta experter har vi dock en fördel; vi är tydligen en ”unik” generation. Även om detta tydligen är ett återkommande adjektiv vid beskrivningar av yngre generationer så är vi faktiskt annorlunda än tidigare generationer. Vi 90-talister var den första generationen som växte upp med mobil i hand och datorn i närheten. Vårt liv online började under lågstadiet – kanske med dataspel eller ett FirstClass-konto – och sedan tog det inte lång tid tills vårt offentliga liv i den virtuella världen tog fart med Playahead, MySpace, MSN, Habbo för vissa, och nu Facebook. Fortsättningsvis är vi uppvuxna med att vara ständigt nåbara och beviset är att vi idag tar oss överallt med mobilen i högsta hugg. Som tur är har vi i alla fall kommit förbi flipp-telefon stadiet.

 Att ha kommit ut tidigt i den virtuella världen betyder inte bara att vi som yngre hört våra föräldrar tjata om att vi håller på att bli databeroende – oftast under en Sims- eller WOW-period – utan också att vi starkt känner av globaliseringen. Framtidsforskaren Peter Majanen, intervjuad av SvD, menar att vi har världsvana eftersom det ”för 90-talister inte är konstigt att ha en vän på andra sidan jordklotet genom det virtuella nätverket”. Majanen menar även att vi 90-talister är lyckojägare som vill ha roligt både på fritiden och på arbetet. Vi är infallsrika och vill prova på saker tidigt och vi är även optimistiska vad gäller lösningar till problem. Vi klassas även som den mest materialistiska generationen hittills och har en hög konsumtionsvana.

 Vår uppväxt präglades av föräldrarnas curling och vi 90-talister har växt upp i ett samhälle där mycket utgår från barnen. Från tidig ålder har vi själva blivit tillfrågade vad vi vill eller vad vi tycker om någonting. Trots att de flesta klassar detta som curling – att låta barnen bestämma – så menar Mats Trondman, barn- och ungdomsforskare på Linnéuniversitetet, att ett visst kritiskt tänkande ändå skapas eftersom barnen inte bara lär sig att följa andras order och idéer utan att tänka självständigt. Vi 90-talister mötte även vuxenvärlden tidigare eftersom våra föräldrar tog med oss överallt. En konsekvens av föräldrarnas curling kan dock vara att 90-talister anses ha ett större behov av bekräftelse på arbetsplatsen. Enligt en undersökning bland Sveriges chefer är 90-talister en social grupp som inte planerar hela livet efter sitt arbete. Adjektiv som ”egocentriska”, ”bortskämda” och ”bekväma” återkommer i undersökningen trots att 77 % av alla tillfrågade tror att 90-talister kommer bli bra chefer. Samtidigt anser de tillfrågade att 90-talister är kreativa och tekniskt kunniga individualister som fokuserar på personlig utveckling.

 I framtiden har vi 90-talister många utmaningar framför oss. Det är till exempel troligt att den snabba tekniska utvecklingen och den hastiga globaliseringen av vår värld snart kommer komma ikapp oss med en rad konsekvenser. Dessa stora förändringar i våra livsstilar kan leda till problem såsom felande hälsa och massiva kulturkrockar. Den största framtida utmaningen är dock den globala uppvärmningen och allt vad den bidrar med. Eftersom vi är uppväxta med detta faktum är de flesta 90-talister miljömedvetna och vi har en känsla av miljöansvar i vår egen vardag snarare än politiskt sett. På samma sätt har många 90-talister en stark vilja att förändra världen, på stor eller liten nivå. Att ta ansvar och påverka det man kan är en vanlig filosofi. Vi 90-talister må vara lata, men vi vet att framgång hänger på oss själva, menar Thomas Fürth, som är forskningsledare som arbetar med framtidsanalys. Han anser att vår generation har ”bättre förutsättningar att lyckas än de flesta andra generationer” eftersom vi tidigt släpptes ut i världen av våra föräldrar samt att vi har bättre kunskaper än tidigare generationer. Den virtuella världens tidiga närvarande i vårt liv bidrar även den till våra förutsättningar att lyckas. Vi slukar idag världsnyheter dagligen genom mobil och internet och globaliseringen, ett högt tempo och marknadsekonomi är lika naturligt för oss som väst- och östblocken var för 60-talisterna. Samtidigt tror vi inte lika mycket på Jante-lagen som våra förfäder och tycker det är okej att vara framgångsrik. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet och helst vill vi ha ett yrke där vi kan kommunicera, vara kreativa och uppleva saker. Vi är även sanna humanister och tycker att homosexualitet är normalt – därför finns det inga normer för hur en familj ska se ut för oss.

 Många undersökningar, analyser och forskaruttalanden senare så känns bilden av oss 90-talister inte särskilt mycket klarare. Bara rörigare. Kan man ens bedöma en hel generation och överrösa den med adjektiv trots att den består av hundratusentals individer som inte nödvändigtvis är särskilt lika? Även om det är svårt att dra en hel generation över en kam, så upplever en generation trots allt samma samhällstrender vilket gör att dess individer till viss del får liknande karaktärsdrag. Så vad är då de starkaste karaktärsdragen för oss 90-talister? Vill vi bara ha roligt eller kan vi faktiskt ha lärt oss något viktigt av Kim Possible, Markoolio och The Sims? Sammanfattningsvis är vi, enligt forskare, analyser och undersökningar: optimistiska, egoistiska, miljömedvetna, framgångsbenägna, ansvarstagande, lata, kreativa, kritisktänkande, högt konsumerande, globala, sociala, bekväma, bortskämda, tekniskt kunniga, utvecklingsfokuserade, virtuellt offentliga, sanna humanister, alltid nåbara, infallsrika och lyckojägare med goda förutsättningar för att lyckas. Visst, vi må tycka att det är viktigast att ha roligt. Men vi är ju trots allt en unik generation. I alla fall tills det är 00-isternas tur att ta klivet ut i det riktiga livet.

Anna Haeger

Bild: Elsa Brisinger

Källor

90-talisterna inom handeln av Madeleine Warghusen, Ledarna

Brådmogna, egoister, optimister, miljömedvetna av Erik Olkiewicz, DN

En Mycket Speciell Generation av Frida Svensson, SvD

Luststyrda 90-talister skapar diskussioner av Elisabeth Anderberg, Sveriges Radio

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *