Inga widgetar hittades i sidofältet!

“Two roads diverged in a wood, and I-

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference”

– Robert Frost, The Road Not Taken

Vägskäl- vad får du för bild i huvudet? En trafikskylt? En stig som delar sig mitt itu? Livet efter studenten? Ja, många associationer kan göras. Kanske en av de mest lästa dikterna om just vägskäl är The Road Not Taken av Robert Frost. Citatet ovan är en mycket känd passage ur denna dikt, som diverse skribenter och kulturprofiler (bl.a Kid President) har refererat till, ofta i sammanhang när man diskuterar livsval. VRGDT-redaktionen var nyfikna över hur foto-eleverna skulle tolka ordet “Vägskäl” , med hjälp av Frosts dikt, och vi fick in många fantastiska bidrag, som vi tackar så mycket för! Nedan kan ni se hur fotografen Jakob Ferenius valde att tolka “Vägskäl”.

Vi ställs inför många val i livet och alla val ser inte likadana ut, de kommer i många olika storlekar och former

men vi måste alltid göra ett val

Ibland fungerar inte valen såsom vi tänkt eller vill

Och ibland leder valen oss vilse

Men det händer också att valen fungerar precis som vi vill

och leder oss dit vi vill nå.

Men hursomhelst “är våra liv summan av valen vi har gjort” (Wayne Dyer), och som i bilden visar så kan valen, oavsett hur stora, små eller till synes obrukbara de verkar vara, resultera i det ljus, de mål och det liv du strävar efter.

Fotograf: Jakob Ferenius