Inga widgetar hittades i sidofältet!

 

Vår skola har ett bra rykte när det gäller utbildning. Men hur ser det ut med miljöarbetet och miljöpåverkan? Enligt flera jag har pratat med som är verksamma inom skolan finns ett miljötänk men att det finns stort utrymme för förbättringar.

Enligt Annika och vår vaktmästare Göran som står för inköp på VRG köps miljövänliga produkter in i största möjliga mån. Ekonomi och tid sätter begränsningar men det finns ett arbete som driver frågorna framåt, framförallt bland elever.  

Alla gymnasieprogram har examensmål och i nästan alla finns hållbarhetsbegreppet med. Enligt vår rektor Kristy finns en aktivt diskussion inom ämnen som natur- och samhällsvetenskap och att det också finns möjligheter för att integrera ämnet i till exempel matematik och idrott. “Any course that have it specfically in the course criteria we teach certain aspects of sustainabillity and environmental awareness.”

Det syns tydligt att skolan är intresserad av de här frågorna. Kristy menar att skolan har ett ansvar. “There is an over-arching responsibiliy that the school has to prepare students to be productive citizens. The school has a role here to provide a wide-perspective. It governs everything we do so I think its very smart of us to put that type of perspective in every issue we face.”

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor arbetar medvetet och aktivt med de här frågorna i till exempel genom projekt som Future city, ett arbete via Minecraft-platformen där man främjar hållbarhetstänket. Kerstin Hallén, skolchef på stiftelsen, menar att hållbar utveckling är en central del i undervisningen.

Alla VRG-skolorna arbetar med återvinning och på de två skolorna inne i stan finns också källsortering. Stiftelsen tittar på deras leverantörers miljöarbete och ser regelbundet över hur det går med Klein Kitchens hållbarhetsarbete. Skolorna ställer krav på produktinköp när det gäller närproducerat och ekologisk samt avfallshantering. Varje vecka har de en köttfri dag och Hallén säger att det absolut kan bli aktuellt med en till i framtiden.

Både Hallén och Kristy är eniga om att skolan kan göra mycket mer. Det finns en medvetenhet där lokala initiativ driver arbetet framåt men det behövs samordning. Skolan kan implementera ett mer långsiktigt perspektiv i arbetet.

När det gäller framtida miljöarbete finns det ett projekt på gång mellan lärare från Jarlaplan, Odenplan, Djursholm och Samskolan om att arbeta med hållbarhetsfrågor i och utanför klassrummet. Det finns dock begränsningar för vad man kan göra. Framförallt handlar det om tiden snarare än pengar. Men både Kristy och Hallén framhåller att man gärna vill höra på idéer för att utveckla arbetet . “If its a good idea I’wanna listen I don’t wanna just say no because of money” säger Kristy.

Framtiden ser ljus ut för miljöarbetet. – “I think we every year take steps to get a little more environmental aware and resourceful but we could do more for sure”, säger Kristy. Det finns alla möjligheter i världen att skapa förändring. Nu handlar det bara om att förvalta. VRG-elever var inte rädda för att ta initiativ, visa att vi kan göra världen lite bättre varje dag.

 

Förslag till förbättring:

Skolan kan mäta sitt koldioxidavtryck

Gratis SL-kort

Minska matsvinnet i matsalen. Kan göras genom att ha tävlingar.

Minska slöseri av förbrukningsvaror som papper.

 

Skribent: Viktor Hellblom

av Viktor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *