Inga widgetar hittades i sidofältet!

Vad tänker du på när du tänker på julafton? Möjligen förknippar du det med din familj, att klä granen, eller kanske julklappar? Traditioner framkallar förvisso en känsla av värme och glädje men för andra ensamhet och ångest. Alla människor har en individuell perception av denna tradition vilket innebär olika förhållanden och känslor som frambringas under vinterhalvåret. Tack vare Sveriges rådande välfärd och fredliga levnadsförhållanden har landets medborgare en gedigen möjlighet att utveckla en kulturell samhörighet kring traditioner. Däremot är detta inte fallet för alla. Enligt UNHCR lever idag runt 79,5 miljoner människor i flykt utan en känsla av säkerhet, hem, värme och ibland även familj. Människor på flykt från krig och väpnade konflikter är både mentalt och fysiskt utmattade. Inom denna utsatta del av världens befolkning finns även vissa grupper som är mer sårbara samt prekära än andra, så kallade kvotflyktingar. Sverige tar in 5000 kvotflyktingar varje år; en grupp människor som är mest utsatta och därav utvalda från FN:s flyktingorgan UNHCR att få permanent boende i respektive land. Genom FN:s utvecklade arbete med migration kan några av dessa utsatta flyktingar äntligen få pusta ut och slå sig till ro i Sverige. Dessa kvotflyktingar, barn och vuxna, har genomgått förhållanden som en människa aldrig ska behöva uppleva. Begripligt medför denna förflyttning till ett nytt land med nya människor, kulturer och språk en del hinder både socialt och ekonomiskt. 

Med detta sagt finner vi i Community Outreach det mycket betydelsefullt att hjälpa dessa människor genom att sprida glädje med hjälp av julklappar. Vi kommer ställa upp en säck i HB i vilket alla med intresse kan lämna en fin present som kan uppskattas av ett barn såsom pyssel, ritblock eller spel och så vidare. Presenterna måste vara i bra skick och du får individuellt tänka vad som skulle kunna uppskattas och anses lämpligt. Vi lämnar sedan in dessa gåvor till kommunen som därefter ger dessa till nyinkomna kvotflyktingar som varit på flykt i flera år under de värsta förhållandena. Du kanske inte kan se hur detta kommer gynna eller påverka något inom din vardag, men finn lyckan i att en sådan liten ekonomisk handling kan skapa en sådan stor lycka och signifikans. Gör en osjälvisk gärning och bidra med en guldkant i vardagen för dessa kvotflyktingar.

Med vänliga hälsningar,

Community Outreach

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *