Inga widgetar hittades i sidofältet!

Tiden är kommen och den fanatiskt ringande tonen från väckarklockan tycks, liksom jag, känna av en påtaglig spänning inför dagens stundande agenda. Att spendera dryga 5 timmar hukad över frågeformulär känns inte allt för exalterande. Den cirkulära, tidsangivande mackapären tjuter ännu ilsket och orsakar en hiskeligt otrevlig kakafoni utanför mina nyvakna trumhinnor.

Högskoleprovet består av diverse delprov vars innehåll består av antingen svenska, engelska eller matematiska utmaningar. Inläsning av lingvistisk teori, trigonometriska samband och anglosaxiskt knuten grammatisk känns således opportunt – dessutom leder disciplinerat studerande till en probabel förbättring av provresultatet. Dock kan man fråga sig vilken människa som frivilligt rannsakar svenska akademiens ordlista i hopp om att få full pott på ordkunskapen? Ingen kunskap är förvisso redundant, men om drygt 125 000 ord i skallen är särskilt lukrativt i vardagliga sammanhang, tvivlar jag på.

Att påstå förhållandena inför dagens examinationer vara ominösa är nog att ta i. Jag kan dessvärre inte neka till det faktum att senaste veckornas avsedda studier skjutits åt sidan för både en och annan bouillabaisse med bekantingar. Till mitt försvar vill jag belysa den måttlöst svåra formalia utifrån vilken provet är uppbyggt. Jag talar givetvis om flervalsfrågorna, vilkas till synes gynnande struktur i själva verket är mycket vilseledande. Det som från början tycks vara en enkel match blir plötsligt ypperligt knepig problemlösning och uteslutningsmetoden kan slänga sig i väggen!

Till min, och förhoppningsvis också er, stora lättnad är detta inte ett tecken på tarvlig hjärnkapacitet, utan handlar i själva verket om en klassisk villervalla. Med andra ord ett psykiskt kaos orsakat av variabler som tidspress, snarlika svarsalternativ och förvirrande kuggfrågor i kombination. Det går givetvis att diskutera till vilket grad frågorna är vilseledande och som en sista uppmaning vill jag deklarera följande:


Studier i all ära, men glöm för guds skull inte värdet av en gastronomisk upplevelse i gott sällskap.

 

Ordlista:

Fanatiskt – blint hängiven, oresonlig

Agenda – dagordning, schema

Cirkulära – cirkelformig, rund

Mackapären – sak, grej

Kakafoni – oljud

Trumhinnor – region/del i örat

Lingvistik – språkvetenskap

Trigonometri – vetenskap om trianglars vinklar

Anglosaxiskt – engelskspråkig

Opportunt – passande, lämplig

Probabel – trolig, antaglig

Rannsaka – granska

Redundant – överflödig

Lukrativt – lönande

Ominösa – olycksbådande

Bouillabaisse – fisk och skaldjurssoppa

Bekantingar – bekanta, vänner

Måttlöst – extremt, gränslöst

Ypperligt – utmärkt, magnifikt

Tarvlig – torftig, enkel

Villervalla – oreda, förvirring

Variabler – föränderlig företeelse el. storhet

Snarlika – likartade

Gastronomisk – kulinarisk; matlagningskonst

Elsa Brisinger

Samtliga animeringar är skapade av Elsa Brisinger och tillstånd har givits att använda dessa i den här artikeln.