Inga widgetar hittades i sidofältet!

Vintermörkret har lagt sig över VRG Djursholm och det tidigare avlägsna jullovet närmar sig med stormsteg. Men trots mörkret och julförberedelserna pågår skolarbetet precis som vanligt. Inte minst för ekonomitreorna som ägnar stora delar av sin tid med att driva och utveckla sina ungdomsföretag, så kallade UF-företag. Detta torde inte undgått någon då mail-inkorgar, instagram och facebook svämmar över av företagens marknadsföring. Entreprenörsandan på VRG är stark och flottan av företag erbjuder allt från smarta glasögonfodral till modeaccessoarer. Listan på företag är lång, men bland dem finns ett företag som sticker ut från mängden.

Ekonomistudenterna Edvard Bruu och Gustav Holmin har valt att gå ifrån den etablerade UF-formen och har istället startat ett aktiebolag. Resultatet blev en aktiefond med en miljö- och hållbarhetsprofil: Cernum Capital AB. Vännerna Edvard och Gustav har ett gediget intresse i ekonomi och förvaltar numera en aktiefond. Rydbergaren har fått möjligheten att intervjua Edvard Bruu från Cernum Capital.


Vad är Cernum?

Edvard: Cernum Capital är en aktiefond med investeringsfilosofin och nischen att enbart investera i cirkulära bolag. Alltså bolag som är hållbara ur ett miljömässigt perspektiv men som också följer Cernums kriterier för en hållbar företagsprofil.”

Edvard förklarar att Cernums målgrupp är miljömedvetna kunder som satsar på långsiktiga investeringar, trots att fonden av juridiska skäl inte får rekrytera externa kunder för tillfället. Vidare förklarar Edvard att Cernum är en fond som svarar på dagens samhälles ökade intresse för hållbarhet.


Hur väcktes idéen bakom Cernum?

Edvard: Jag och Gustav som driver Cernum har varit mycket intresserade av aktier sedan vi började VRG. Vi har jobbat mycket med det tillsammans och det har utvecklats till ett gemensamt intresse, där vi hjälper varandra med analyser och aktietips. Tanken om att starta upp och driva något tillsammans inom ämnet har alltid funnits. Begränsningen då har varit att det krävs en myndig firmatecknare för att få driva ett aktiebolag, men sedan Gustav fyllde 18 har allt varit möjligt.”

Vidare förklarar Edvard att tanken bakom Cernum var att driva det vid sidan om ordinarie skolarbete. Men efter att de insåg möjligheterna att driva företaget i kombination med företagskursen valde de istället att inkludera Cernum i entreprenörskapskursen.


Var kommer namnet Cernum från?

Edvard: Ja det är en bra fråga säger Edvard och skrattar. Enligt Edvard finns det inget jättebra svar på frågan, men namnet Cernum skall anspela på fondens cirkulära nisch. Så efter lite putsande kunde namnet Cernum Capital presenteras. Centralt i namnfrågan var också att komma på ett namn som var långsiktigt gångbart och unikt. Edvard och Gustav ville förbereda fonden för att drivas professionellt i framtiden genom att ge den ett seriöst och unikt namn.


Berätta om Cernums hållbarhetsprofil?

Edvard: Hållbarhet är ett otroligt stort begrepp och inkluderar många olika aspekter, det kan handla om miljö och social hållbarhet. Cernum har valt att rikta in sig på den ekologiska aspekten på hållbarhet, med en cirkulär miljövänlig ekonomi. Fröet till denna idé såddes redan i tvåan när Edvard och Gustav jobbade med att stort projekt om cirkulär ekonomi, vilket ytterligare ökade intresset för hållbarhet.

Edvard berättar att Cernum jobbar efter en hållbarhetsprofil med fem aspekter som avgör huruvida ett företag kan klassas som cirkulärt. Dessa fem är: låga utsläpp, resursutnyttjande, aktivt arbete för cirkulära kretslopp, uttalade mål för en cirkulär framtid samt att ha ett transparent miljöarbete. Det är alltså efter dessa fem aspekter som Cernum Capital riktar sina investeringar för en cirkulär framtid.


Hur ser framtiden ut för Cernum Capital?

Edvard berättar att det finns stora planer för Cernum. På lång sikt vill man expandera och huvudmålet är att en dag omvända fonden till en offentlig fond som kan handlas av alla. På kort sikt vill man fortsätta utveckla och expandera fonden och skapa en stabil hållbar portfölj. Man vill skapa ett tydligt varumärke och väcka intresse för verksamheten.


Vad är dina och Gustavs starkaste egenskaper?

Edvard: Grunden till framgår tror jag ligger i att man gillar det man gör. Både jag och Gustav är väldigt ambitiösa och noggranna i vårt arbete, vilket är grundläggande när man förvaltar kapital.

Gustav Holmin som är verkställande direktör för Cernum Capital har enligt Edvard välutvecklade ledaregenskaper och är mycket duktig på att fatta rättvisa och genomtänkta beslut. Edvard själv är organiserad och väldigt analytiskt lagt vilket är en stor fördel när det kommer till investeringar och förvaltning av fonden. Edvard avslutar med att konstatera att han och Gustav samarbetar mycket bra tillsammans och menar på att det är en förutsättning för att lyckas med ett ambitiöst projekt likt Cernum.


Vad gör Cernum just nu?

Edvard: Just nu har vi precis avslutat uppstartsfasen. Alla bolag och papper som behövs är på plats och företagets affärsplan och investeringsprofil är färdigställd. Nu väntar en period av marknadsföring och vi ska sakta med säkert påbörja arbetet med den aktieportfölj som fonden skall förvalta.

 

Edvard och Gustav verkar ha en tydlig vision för Cernum och skoltidningen Rydbergaren ser fram emot att följa utvecklingen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *