Inga widgetar hittades i sidofältet!

GLOBALA VECKAN 2021: Barns rätt till utbildning

BARNKONVENTIONEN: Artikel 28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. FN:s konvention om barnets rättigheter, oftare kallad Barnkonventionen, bestämmer i dess 28:e artikel…

Läs mer

GLOBALA VECKAN 2021: Miljötekniken som får oss att resa tillbaka i tiden

Målet med globala veckan är att rikta uppmärksamheten bort från vår lilla bubbla, och ut mot världen. Vid COP 26-konferensen i Glasgow gick världens ledare med på att “fasa ned”…

Läs mer